Alumiiniumsulfaadi lahus

Artikli nimi: Alumiiniumsulfaadi 20 – 30% lahus, Al2O3 > 7,5 % sisaldusega

Kemikaali nimi: Alumiiniumsulfaat

Alumiiniumsulfaadi sünonüümid:

Alumiiniumsulfaadi molekulvalem: Al2(SO4)3
INDEX: –
CAS: 10043-01-3
EC: 233-135-0

Alumiiniumsulfaadi lahuse kasutusalad: Koagulandina vees selgitamisel reoveepuhastuses, paberitööstuses.

soovitavAlumiiniumsulfaadi lahuse klassifikatsioon:
Ettevaatust
Silmakahjust. 1 H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi*
*Tootja klassifikatsioon

Alumiiniumsulfaadi lahuse kirjeldus:
Olek: vedelik
pH ≥ 2,5
suhteline tihedus: ≥1,2 g / cm3
Lahustuvus vees (20 °C): lahustub

Alumiiniumsulfaadi lahuse käitlemine:
Käidelda adekvaatse ventilatsiooniga ruumis. Hoida pakend tihedalt suletuna. Sulge konteiner kohe pärast kasutamist. Väldi aine sattumist silma, nahale, riietele. Kanda sobivaid kaitsevahendeid. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.

Alumiiniumsulfaadi lahuse ladustamine:
Hoiustada suletult jahedas korrosioonikindlas mahutis kaitstud otsese päikesevalguse ja niiskuse eest.
Kokkusobimatud materjalid: Vältida kontakti teiste mittepakendatud ainetega.