Destilleeritud vesi

Artikli nimi: destilleeritud vee analoog pöördosmoosvesi

Kemikaali nimi: vesi

Pöördosmoosvee sünonüümid: RO

Pöördosmoosvee molekulvalem: H2O
INDEX:
CAS: 7732-18-5
EC: 231-781-2

Pöördosmoosvee kasutusalad: analoog destilleeritud veele

Pöördosmoosvee klassifikaltsioon:
Ei ole klassifitseeritud ohtlikuks

Pöördosmoosvee kirjeldus:
Olek: värvitu maitsetu lõhnatu vedelik
Külmumistemperatuur: 0 °C
Keemispunkt: 100 °C
Suhteline tihedus: 1,0 g/cm3
Elektrijuhtivus < 10 µS/cm (25 °C juures)
Üldkaredus < 0,1 mg-ekv/l
Kuivjääk < 10 mg/l

Pöördosmoosvee käitlemine:
Enne kasutamist tuleb tutvuda töö- ja ohutusjuhenditega.
Vältida kokkupuudet leelismetallidega

Pöördosmoosvee ladustamine:
Hoiustada tihedalt suletud ja nõuetekohaselt märgistatud mahutites.
Vältida toote saastumist vöörmaterjaliga.