Karbamiid

Artikli nimi: Karbamiid
Karbamiidi vesilahused

Kemikaali nimi: karbamiid

Karbamiidi sünonüümid: urea

Karbamiidi molekulvalem: (NH2)2CO
INDEX:
CAS: 57-13-6
EC: 200-315-5

Karbamiidi kasutusalad: Tooraine vaikude, liimide jm tootmisel, põllumajanduses väetisena, loomakasvatus sööda lisaaine, heitgaaside puhastus

Karbamiidi klassifikatsioon:
Ei ole klassifitseeritud ohtlikuks

Karbamiidi kirjeldus:
Olek: Valge või kollakas ammoniaagi lõhnalised graanulid
pH 9,2 – 9,5 100g /l 20 °C juures
Sulamispunkt: 132,7 °C
Lahustuvus vees (20 °C): lahustub vees hästi, 51,2 % 20 °C juures
Lagunemine: 160-190 °C

Karbamiidi käitlemine:
Vältida tolmu teket. Pakkuda tööpiirkonnas piisavat ventilatsiooni (vajadusel kohtväljatõmbeventilatsioon ).
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Töökohas mitte süüa, juua ega suitsetada. Kasuta käitlemisel kindaid, pese käed pärast tööd. Kanna kaitseprille vajadusel.

Karbamiidi ladustamine:
Toode võib säilitada kuivas ja ventileeritavas lao ruumis. Pakitud karbamiidi võib ladustada õues kui teda kaitsta otsese päikesevalguse, sademete ja niiskuse eest (vihm või lume eest, ei lase vett koguneda pakendile). Puiste kaup tuleb säilitada suletult, kuivas ja ventileeritavas hoiustus ruumis. Suurtesse kottidesse pakitud toode tuleb hoida vertikaalasendis, kaubaalustel ilma väljaulatuvate naelte ja/või teravate puidu pindudeta, mis võiksid kahjustada kotti. Suurtesse kottidesse pakitud toode ei tohi ladustada üksteise peale mitte rohkem kui 4 rida.
Tooteid, mida vältida: Kokkupuude muu (pakkimata) keemiliste ainetega ei ole lubatud

Realisatsioon: 2 aastat