Kautšuk

Artikli nimi: Kautšuk
Sünteetiline kautšuk, erinevad margid
Naturaalkautšuk, erinevad margid

Kemikaali nimi: erinevad

Kautšuki sünonüümid: erinevad

Kautšuki molekulvalem: erinevad

Kautšuki kasutusalad: erinevad

Kautšuki klassifikatsioon: Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks

Kautšuki kirjeldus: erinev

Kautšuki käitlemine:
Käidelda ventileeritavas ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahendeid.

Kautšuki ladustamine:
Sisetingimustes ladustada toodet toatemperatuuril, eemal tule allikatest, kaitstuna otsese päikesevalguse ja atmosfääri sademete eest, eemal soojusallikatest.