Magneesiumsulfaat

Artikli nimi: Magneesiumsulfaat heptahüdraat

Kemikaali nimi: Magneesiumsulfaat

Magneesiumsulfaadi sünonüümid: mõrusool, inglissool

Magneesiumsulfaadi molekulvalem:
MgSO4 x 7H2O Magneesiumsulfaat heptahüdraat
MgSO4 x 5H2O Magneesiumsulfaat pentahüdraat
MgSO4Magneesiumsulfaat
INDEX: –
CAS: 10034-99-8 Magneesiumsulfaat heptahüdraat
7487-88-9 Magneesiumsulfaat
EC: 231-298-2

Magneesiumsulfaadi kasutusalad: Teiste magneesiumsoolade tootmiseks, magneesiumit sisaldava väetisena, keemia-, tselluloosi- ja paberi-, tekstiilitööstus, aga ka toiduainetööstuses ja meditsiinis

Magneesiumsulfaadi klassifikaltsioon:
Ei ole klassifitseeritud ohtlikuks.

Magneesiumsulfaadi kirjeldus:
Olek: valge kuni kreemikas kristalliline lõhnatu aine
pH 5-7 (1% vesilahus)

Magneesiumsulfaadi käitlemine:
Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Sulge pakend kohe pärast kasutamist. Väldi tolmu teket. Väldi tolmu sissehingamist, väldi aine sattumist silma, nahale, riietele. Kanda sobivaid kaitsevahendeid.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Mitte süüa või juua tootega töötamise ajal. Eemaldada saastunud riided ja kaitsevahendid enne sisenemist ruumidesse, kus toit on söömiseks. Pesta käsi enne pause ja töö lõpetamisel.
saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist

Magneesiumsulfaadi ladustamine:
Hoida kuivas ja hästi ventileeritud kohas, mitte üle toatemperatuuri. Hoidma tihedalt suletud pakendis.