Naatriumsulfaat

Artikli nimi: Naatriumsulfaat

Kemikaali nimi: Naatriumsulfaat

Naatriumsulfaadi sünonüümid: glaubrisool

Naatriumsulfaadi molekulvalem: Na2SO4
INDEX: –
CAS: 7757-82-6
EC: 231-820-90

Naatriumsulfaadi kasutusalad: Tselluloosi, paberi ja pabertoodete tootmine, peenkeemiatoodete tootmine, muude mittemetalsete mineraaltoodete, nt. kipskrohvi-segude, tsemendi tootmine.

Naatriumsulfaadi klassifikatsioon:
Ei ole klassifitseeritud ohtlikuks.

Naatriumsulfaadi kirjeldus:
Olek: valge kristalliline või granuleeritud lõhnatu aine
pH > 7 (1% lahus)
Na2SO4 on hügroskoopne. Kokkupuutel niiske keskkonnaga või kontaktis veega moodustub dekahüdraat (Na2SO4 × 10H2O)

Naatriumsulfaadi käitlemine:
Käidelda ventileeritavas ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahendeid: tolmumaski P1, kaitseprillid, kaitseülikond. Väldi tolmu sissehingamist, aine sattumist nahale, silma ja riietele. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist. Mitte süüa, juua ega suitsetada töökohal.

Naatriumsulfaadi ladustamine:
Hoiustada tihedalt suletud ja nõuetekohaselt märgistatud mahutites jahedas, kuivas ja hästiventileeritavas kohas eraldi kokkusobimatutes ainetest (nt. oksüdeerijad, tugevad happed, alumiinium, magneesium). Vältida füüsilist kahju.