Pleegitusmuld 316 FF

Artikli nimi: Pleegitusmuld
Pleegitusmuld 210FF
Pleegitusmuld 316FF
Pleegitusmuld 4120-A FF
Pleegitusmuld 4136-A FF

Kemikaali nimi: Looduslik Ca-bentoniit, aktiivhape
Pleegitusmuld 210FF: Looduslik Ca-bentoniit, aktiivhape
Pleegitusmuld 316FF: Looduslik Ca-bentoniit, aktiivhape
Pleegitusmuld 4120-A FF: Looduslik Ca-bentoniit, aktiivhape ja aktiivsüsi
Pleegitusmuld 4136-A FF: Looduslik Ca-bentoniit, aktiivhape ja aktiivsüsi

Pleegitusmulla sünonüümid:

Pleegitusmulla molekulvalem:
INDEX: –
CAS: 274-324-8
EC: 70131-50-9

Pleegitusmulla kasutusalad: Tööstuslikult kasutatav absorbeeriv vahend, õlide ja rasvade töötlemiseks toiduainetööstuses.

Pleegitusmulla klassifikatsioon:
Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks

Pleegitusmulla kirjeldus: erinev

Pleegitusmulla käitlemine:
Käidelda ventileeritavas ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahendeid. Käidelda ja avada pakend ettevaatlikult. Väldi tolmu teket. Väldi tolmu sissehingamist. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendit. Väldi aine sattumist nahale, silma ja riietele. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist.

Pleegitusmulla ladustamine:
Hoiustada tihedalt suletud ja nõuetekohaselt märgistatud mahutites kuivas ruumis.
Minimeerida lenduva tolmu tekkimist ja vältida tuulega laiali lendumist laadimise ja mahalaadimise ajal. Hoida pakend suletuna ja säilitada pakendatud toodet nii, et vältida juhusliku avanemist.
Pleegitusmullas sisalduv aktiivsüsi võib vähendada hapniku kinnistes mahutites.
Hoida eraldi oksüdeerivatest ühenditest ja metallisooladest.
Toode on stabiilne kindlate säilitustingimuste korral.