Polüetüleen

Artikli nimi: Polüetüleen
madala tihedusega polüetüleen
kõrgtihedusega polüetüleen

Kemikaali nimi: Polüetüleen

Polüetüleeni sünonüümid: erinevad

Polüetüleeni molekulvalem: (-CH2-)n
INDEX: –
CAS: 9002-88-4
EC: –

Polüetüleeni kasutusalad: erinev

Polüetüleeni klassifikatsioon: Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks

Polüetüleeni kirjeldus: erinev

Polüetüleeni käitlemine:
Polüetüleen tuleb töödelda selleks ettenähtud tööstusruumides, mis on varustatud kohttõmbeventilatsiooni ja üldventilatsioon, vastavalt protsessi tingimustele.
Et vältida traumasid ja töötajate kukkumisi granulaadi lekkel, peaksid kõik seadmed olema õigeaegselt ühendatud.
Vastavalt staatilise elektri kaitse-eeskirjadele peavad kõik seadmed olema maandatud.

Polüetüleeni ladustamine:
Materjali elektrostaatiliste omaduste tõttu tuleb mahutid ja seadmed maandada. Materjali peaks ladustama siseruumides otsese päikesevalguse eest varjatult temperatuuril mitte kõrgemal kui 25 °C juures suhtelisel õhuniiskusel 40-80%. Hoidke eemal lahtisest tulest.