Söögisooda

Artikli nimi: Söögisooda

Kemikaali nimi: Naatriumvesinikkarbonaat

Söögisooda sünonüümid: Naatriumbikarbonaat , E500

Söögisooda molekulvalem: NaHCO3
INDEX: –
CAS: 144-55-8
EC: 205-633-8

Söögisooda kasutusalad: Suitsugaaside puhastus; puhastusvahendite koostamien; abiaine metalli ja mäetööstuses; paberimassi ja paberi tootmine; toidu/sööda lisaaine, pH-reguleeriv aine; vaheaine; leegiaeglusti; adsorbeeriv agent, gaaside või vedelike adsorbent; vahu tekitaja (gaseeriv) aine; laborikemikaal; lõhna aine; lõhkamise agent, kustutusaine, farmaatsia tööstus ja muu tööstuslik kasutus ning professionaalseks kasutuseks ja tavatarbijatele kasutuseks.
toidulisaaine E500.

Söögisooda klassifikatsioon:
Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks

Söögisooda kirjeldus:
Olek: tahke valge pulbriline aine
pH 8 – 8,6 (1% vesilahus)
Lahustuvus vees (20 oC ): 9,6 g/100 ml (20oC)

Söögisooda käitlemine:
Käidelda piisava ventilatsiooniga ruumis. Väldi tolmu teket. Väldi kokkupuudet nahaga ja sattumist silma

Söögisooda ladustamine:
Säilita jahedas ja kuivas kohas. Hoida korralikult märgistatud originaal mahutites. Hoida pakend suletuna. Kaitse pakendit füüsiliste kahjustuste eest. Väldi aine kokkupuudet kokku mitte sobivate ainetega.
Kokkusobimatud materjalid: tugevad auravad happed – lämmastikhape, soolhape jm.
Sobivad pakkematerjal: Hästi suletavad pakendid – polüetüleen- või polüpropüleenist voodriga paberkotid.
Mitte kasutada: alumiinium