Soolatabletid

Artikli nimi: soolatabletid

Kemikaali nimi: naatriumkloriid

Soola tablettide sünonüümid:

Soola molekulvalem: NaCl
INDEX: –
CAS: 7647-14-5
EC: 231-598-3

Soola tablettide kasutusalad: Veepehmendamine: ioonvahetusvaikude regenereerimine, sobib kasutamiseks toiduainetetööstuses ja muud erinevad tehnilised rakendused.

Soola klassifikatsioon: Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks

Soola tablettide kirjeldus:
Olek: Valge tahke aine tablettidena
pH 6 – 9 ; 20oC lahus. 50 g/l
Sulamispunkt: 801 oC
Lahustuvus vees (20 oC ): 359g/l (20 oC; 1013 hPa )

Soola tablettide käitlemine:
Käidelda ventileeritavas ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahendeid. Väldi tolmu sissehingamist, aine sattumist nahale, silma ja riietele. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist.

Soola tablettide ladustamine:
Hoiustada kinnises originaalpakendis kuivas kohas eraldi kokkusobimatutes ainetest.
Mitte säilitada koos tugevate hapetega. Mitte hoida koos oksüdeerivate ainetega.